دانلود سمپل با کیفیت پیانو پاپ از Sonic Cat

دانلود سمپل با کیفیت پیانو پاپ از Sonic Cat

 

سمپل های با کیفیت پیانو پاپ تحت کنتاکت . مناسب برای تمامی سبک های موسیقی و نمونه برداری شده از Bechstein MP192 Grand Piano شامل 352 نمونه سمپل در فرمتNCW

 

 

 

ویژگی ها:

Pop Piano Free Features and Specs:

    Sampling from Bechstein MP192 Grand Piano
    Recorded from first class Mic and Analog Preamp
    Recorded at good sound concert hall
    Maximum 4 Velocity
    8 .NKI Kontakt instrument presets for Kontakt 5.3+
    352 samples
    24 bit / 44.1 kHz .NCW format samples
    About 440 MB installed

To use this free library you need Kontakt 5.3+ full version. Suported interfaces: Stand-alone, VST, Audio Units, AAX Native (Pro Tools 10), RTAS, ASIO, CoreAudio, WASAPI

برای استفاده نیاز به کنتاکت5 دارید

حجم:333 مگNEW ART NEW ART

>>> : آیکون های زیباساز